Skip Navigation

Archive-It

Facebook iconTwitter iconWordpress icon

Websites van Beeld & Geluid

Collected by: Netherlands Institute for Sound and Vision

Archived since: Apr, 2022

Description:

Deze collectie bevat gearchiveerde websites die zijn gecreeerd door of in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. De collectie bevat zowel de instituutswebsite(s), als thema websites waarop onderzoek word gepresenteerd of (delen van) de collectie worden gepresenteerd. Tevens bevat de collectie websites van academische bronnen en journals die door Beeld & Geluid worden uitgegeven. Deze collectie wordt actief onderhouden en aangevuld. Daarnaast wordt een groot deel van de websites in deze collectie periodiek opnieuw gearchiveerd. Deze beschrijving is geschreven op 5 december 2023.

Page 1 of 1 (28 Total Results)

Title: Beelden voor de Toekomst

URL: http://beeldenvoordetoekomst.nl/

Description: De website http://beeldenvoordetoekomst.nl/ is een online platform dat gericht is op het digitaliseren en toegankelijk maken van cultureel erfgoed in Nederland. Het doel van de website is om een breed scala aan beeldmateriaal, waaronder foto's, video's, geluidsopnamen en documenten, te behouden en te delen met het publiek. De website biedt gebruikers de mogelijkheid om door verschillende collecties te bladeren en te zoeken naar specifieke items. Het omvat diverse thematische secties, zoals kunst, geschiedenis, media en popcultuur. Daarnaast bevat de website ook educatieve informatie en hulpmiddelen om het begrip en de waardering voor cultureel erfgoed te vergroten. De website http://beeldenvoordetoekomst.nl/ is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van verschillende Nederlandse culturele erfgoedinstellingen, waaronder archieven, bibliotheken en musea. Deze samenwerking heeft geleid tot een uitgebreide collectie van digitale beelden die zorgvuldig zijn gedocumenteerd en gecategoriseerd. Het doel van de makers van de website is om het cultureel erfgoed van Nederland te behouden, te beschermen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Door middel van digitaliseringstechnieken en het gebruik van moderne technologieën stellen zij zich ten doel om deze waardevolle bronnen te bewaren voor toekomstige generaties. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 en geschreven door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Brienne Collection | Signed, Sealed, & Undelivered

URL: http://brienne.org/

Description: De website http://brienne.org/ is een online platform dat dient als een informatiebron en communicatiemiddel voor de Brienne Stichting, een non-profitorganisatie die zich richt op het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en educatieve initiatieven op het gebied van gezondheidszorg en geneeskunde. Op de website kunnen bezoekers meer te weten komen over de missie en doelstellingen van de Brienne Stichting, evenals de projecten en evenementen die zij ondersteunen. Daarnaast biedt de website informatie over beurzen, subsidies en andere mogelijkheden voor onderzoekers en studenten op het gebied van gezondheidszorg. De website http://brienne.org/ is gemaakt en wordt onderhouden door de Brienne Stichting zelf, met als doel een platform te bieden voor het delen van kennis en het bevorderen van samenwerking binnen de medische gemeenschap. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 en geschreven door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: In Beeld en Geluid | Themakanalen

URL: http://in.beeldengeluid.nl/

Description: De website http://in.beeldengeluid.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een instituut dat zich toelegt op het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van het audiovisueel erfgoed van Nederland. Op deze website kunnen bezoekers een schat aan audiovisueel materiaal verkennen, variërend van historische televisie- en radio-uitzendingen tot filmfragmenten, geluidsopnamen en ander multimediaal materiaal. De collecties op de website bevatten een breed scala aan onderwerpen, zoals nieuws, documentaires, entertainment en populaire cultuur. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft als doel om het audiovisueel erfgoed te bewaren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarom biedt de website verschillende zoek- en browsefuncties, zodat gebruikers eenvoudig kunnen zoeken naar specifieke items of kunnen bladeren door de verschillende collecties. Daarnaast biedt de website ook educatieve en informatieve inhoud, zoals tentoonstellingen, achtergrondartikelen en lesmateriaal, om het begrip en de waardering voor het audiovisueel erfgoed te vergroten. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 en geschreven door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Jaarverslag Beeld & Geluid 2017

URL: http://jaarverslag2017.beeldengeluid.nl/

Description: De website http://jaarverslag2017.beeldengeluid.nl/ is een online platform dat specifiek is gemaakt voor het jaarverslag van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor het jaar 2017. Op de website kunnen bezoekers gedetailleerde informatie vinden over de activiteiten, projecten, financiële resultaten en andere belangrijke aspecten van het instituut gedurende dat specifieke jaar. Het jaarverslag biedt een transparante en uitgebreide weergave van de prestaties en ontwikkelingen van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gedurende dat specifieke jaar. De website http://jaarverslag2017.beeldengeluid.nl/ is gemaakt en wordt onderhouden door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zelf, met als doel het verstrekken van relevante informatie en inzichten met betrekking tot het jaarverslag van 2017. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 en geschreven door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid - Verhalen

URL: http://verhalen.beeldengeluid.nl/

Description: De website http://verhalen.beeldengeluid.nl/ is een online platform dat is gemaakt door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en dient als een verzamelplaats voor boeiende verhalen en content uit het audiovisuele erfgoed van Nederland. Op de website kunnen bezoekers genieten van een uitgebreide collectie verhalen, interviews, documentaires en andere multimediale inhoud die zorgvuldig is samengesteld uit de archieven van Beeld en Geluid. Het platform heeft tot doel om het culturele erfgoed toegankelijk te maken en te delen met het publiek, waarbij de rijke en diverse geschiedenis van Nederland wordt belicht. Of het nu gaat om historische gebeurtenissen, opmerkelijke persoonlijkheden of intrigerende thema's, de website biedt een schat aan interessante en informatieve verhalen. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: PostNL Iconen van de post

URL: http://www.iconenvandepost.nl/

Description: De website http://www.iconenvandepost.nl/ is een online platform dat is opgezet door een samenwerkingsverband van Nederlandse postbedrijven en historische instellingen, met als doel het presenteren en documenteren van de iconische postzegels en postgerelateerde afbeeldingen uit de Nederlandse geschiedenis. Op de website kunnen bezoekers genieten van een uitgebreide collectie van postzegelontwerpen, poststempels en andere visuele elementen die nauw verbonden zijn met de postsector. Het platform heeft als doel om de kunst en de culturele betekenis van deze posticonen te benadrukken, evenals het bewustzijn en de waardering ervoor te vergroten. Of het nu gaat om historische postzegelseries, speciale uitgiftes of interessante postkantoorarchitectuur, de website biedt een boeiende inkijk in de visuele geschiedenis van de post. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Muziekencyclopedie

URL: http://www.muziekencyclopedie.nl/

Description: De website http://www.muziekencyclopedie.nl/ is een online encyclopedie die is ontwikkeld door het Muziek Centrum Nederland (MCN), een organisatie gericht op het documenteren en promoten van diverse vormen van Nederlandse muziek. Op de website kunnen bezoekers gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse muziekartiesten, bands, componisten en andere relevante onderwerpen binnen de muziekindustrie. De encyclopedie bevat uitgebreide biografieën, discografieën, muziekstijlen, genres en historische achtergronden, waardoor het een waardevolle bron is voor zowel muziekliefhebbers als onderzoekers. Het doel van de website is om een compleet overzicht te bieden van de rijke muzikale geschiedenis van Nederland en om de diversiteit van de bijdragen van Nederlandse artiesten aan de muziek te belichten. Of het nu gaat om bekende namen of opkomend talent, de website biedt een uitgebreide verzameling informatie om de kennis en waardering voor Nederlandse muziek te vergroten. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Natuurbeelden

URL: http://www.natuurbeelden.nl/

Description: De website http://www.natuurbeelden.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door Beeld en Geluid en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in samenwerking met diverse natuurfilmproducenten en -organisaties, met als doel het bieden van toegang tot een uitgebreide collectie van hoogwaardige natuurbeelden uit Nederland. Op de website kunnen bezoekers genieten van een divers scala aan videomateriaal, variërend van adembenemende landschappen tot unieke flora en fauna. Het platform heeft als doel om natuurliefhebbers, onderzoekers, educatieve instellingen en andere geïnteresseerden te voorzien van inspirerende en educatieve beelden van de Nederlandse natuur. Of het nu gaat om documentaires, korte clips of educatieve video's, de website biedt een rijke bron van visuele informatie over de natuurlijke schoonheid en biodiversiteit van Nederland. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Open Media Art

URL: http://www.openmediaart.nl

Description: De website http://www.openmediaart.nl is een online platform dat is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Nederlandse kunstorganisaties en -instellingen, met als doel het bevorderen en presenteren van open media kunstwerken. Op de website kunnen bezoekers kennismaken met een diverse collectie van digitale kunstwerken, interactieve installaties, videokunst en andere vormen van media-gebaseerde kunst. Het platform biedt een ruimte voor kunstenaars om hun werk te tonen en te delen met het publiek, waarbij de nadruk ligt op het verkennen van de mogelijkheden en grenzen van digitale media. Door middel van exposities, evenementen en educatieve programma's draagt de website bij aan de bevordering van openheid, innovatie en experiment binnen de kunstwereld. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Postzegel Ontwerpen

URL: http://www.postzegelontwerpen.nl/

Description: De website http://www.postzegelontwerpen.nl/ is een online platform dat is gemaakt door een samenwerkingsverband van Nederlandse postdiensten en postgerelateerde organisaties, met als doel het presenteren en documenteren van postzegelontwerpen uit de Nederlandse geschiedenis. Op de website kunnen bezoekers een uitgebreide collectie van postzegelontwerpen verkennen, variërend van klassieke en traditionele ontwerpen tot moderne en innovatieve creaties. Het platform biedt inzicht in de kunst en de visuele aspecten van postzegelontwerpen, waarbij het historische en culturele belang van deze kleine kunstwerken wordt benadrukt. Of het nu gaat om thematische zegels, jubileumuitgiftes of speciale edities, de website biedt een fascinerende blik op de wereld van postzegelontwerpen in Nederland.Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Beeld en Geluid op school

URL: https://beeldengeluidopschool.nl/

Description: De website https://beeldengeluidopschool.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, met als doel educatieve middelen en lesmateriaal aan te bieden voor het onderwijs. Op de website kunnen leerkrachten en docenten terecht voor een uitgebreide collectie van audiovisueel materiaal, zoals video's, geluidsopnamen en afbeeldingen, die gebruikt kunnen worden in de klas.Het platform biedt lesmateriaal en educatieve tools die aansluiten bij verschillende vakgebieden en leerdoelen. Leerkrachten kunnen gebruikmaken van kant-en-klare lesplannen, interactieve opdrachten en andere onderwijsmaterialen om de lessen te verrijken en het leren te bevorderen. Daarnaast kunnen ze ook zelf materiaal samenstellen en delen met hun leerlingen.De website https://beeldengeluidopschool.nl/ is specifiek ontworpen om leraren en docenten te ondersteunen bij het gebruik van audiovisueel materiaal in het onderwijs. Het stelt hen in staat om gebruik te maken van het rijke archief van Beeld en Geluid en biedt een platform voor het delen van ervaringen en ideeën met andere onderwijsprofessionals. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Sound & Vision · Data

URL: https://data.beeldengeluid.nl/

Description: De website https://data.beeldengeluid.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Dit dataplatform biedt toegang tot de datasets van Beeld & Geluid en bevat daarnaast informatie, documentatie en voorbeelden van hergebruik. De digitale collecties en metadata van Beeld & Geluid zijn beschikbaar als linked data, als data dump, via API's of Wikimedia Commons. Deze website geeft informatie over de datasets, API's en hoe deze te gebruiken zijn. Deze beschrijving is opgesteld op 9-1-2024.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Beeld & Geluid Den Haag

URL: https://denhaag.beeldengeluid.nl/

Description: De website https://denhaag.beeldengeluid.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door Beeld en Geluid in samenwerking met de Gemeente Den Haag, met als doel het presenteren van een rijke collectie aan audiovisueel materiaal dat gerelateerd is aan de stad Den Haag. Op de website kunnen bezoekers genieten van een breed scala aan historische en hedendaagse beelden, geluidsfragmenten en documenten die de geschiedenis, cultuur en het dagelijks leven van Den Haag belichten. Het platform biedt een verzameling van archiefmateriaal, zoals oude foto's, filmopnamen, interviews en radio-uitzendingen, die een uniek perspectief bieden op de stad en haar inwoners. Bezoekers kunnen door de collectie bladeren, zoeken naar specifieke onderwerpen of tijdsperiodes, en ontdekken hoe Den Haag zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. De website https://denhaag.beeldengeluid.nl/ is gemaakt om het culturele erfgoed van Den Haag te behouden en toegankelijk te maken voor het publiek. Het is een waardevolle bron voor zowel onderzoekers als geïnteresseerden in de geschiedenis en cultuur van de stad. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Sound & Vision · Labs

URL: https://labs.beeldengeluid.nl/

Description: De website https://labs.beeldengeluid.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, met als doel het presenteren van experimentele projecten en innovatieve technologieën op het gebied van media en erfgoed. Op de website kunnen bezoekers kennismaken met verschillende laboratoriuminitiatieven, waarbij nieuwe benaderingen en toepassingen worden verkend om het audiovisuele erfgoed te benutten. Het platform biedt een ruimte voor experimenten, onderzoek en samenwerking met betrekking tot digitale media en archivering. Door middel van prototypes, showcases en verslaglegging worden bezoekers geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen op het gebied van media-innovatie. Het doel van de website is om een platform te bieden voor het delen van kennis, het stimuleren van creativiteit en het bevorderen van samenwerking tussen professionals en onderzoekers in de media-industrie. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Re:vive | The past as never heard before

URL: https://revivethis.org/

Description: De website https://revivethis.org/ is een online platform dat is ontwikkeld door een organisatie genaamd "Revive This", met als doel het bevorderen van het behoud, herstel en de herleving van verouderde technologieën, apparaten en mediaformaten. Op de website kunnen bezoekers informatie vinden over verschillende projecten, initiatieven en methoden om verouderde technologieën nieuw leven in te blazen en zo waardevolle inhoud te behouden. Het platform richt zich op het onderzoeken en delen van kennis over het herstellen en restaureren van oude apparaten, zoals grammofoonspelers, VHS-recorders en vintage camera's. Daarnaast biedt de website ook tutorials, handleidingen en tips voor het digitaliseren van oude mediaformaten, zoals cassettebandjes, dia's en films. Het doel van de website is om mensen te inspireren en te ondersteunen bij het behouden en herontdekken van verloren gegane media en technologieën. Door het delen van expertise en ervaringen wil Revive This bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed en het bewustzijn vergroten over de waarde van historische technologieën. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Teleblik

URL: https://teleblik.nl/

Description: De website https://teleblik.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in samenwerking met educatieve partners, met als doel het bieden van een uitgebreide collectie van educatieve video's en audiofragmenten voor het onderwijs. Op de website kunnen docenten en leerlingen toegang krijgen tot een breed scala aan audiovisueel materiaal dat aansluit bij verschillende vakgebieden en leerdoelen. Het platform biedt een verzameling van programma's, documentaires, nieuwsuitzendingen en andere media-inhoud die geschikt is voor gebruik in de klas. Het materiaal is zorgvuldig geselecteerd en geordend, waardoor docenten eenvoudig lesmateriaal kunnen vinden dat past bij hun lesplannen en leerlingen kunnen profiteren van visueel en auditief leermateriaal. De website https://teleblik.nl/ is specifiek ontworpen om het gebruik van audiovisuele bronnen in het onderwijs te bevorderen en toegankelijk te maken voor docenten en leerlingen. Het stelt hen in staat om te putten uit een uitgebreide collectie van hoogwaardige video's en audiofragmenten om het leerproces te verrijken en de betrokkenheid te vergroten. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Twitter account Beeld & Geluid

URL: https://twitter.com/beeldengeluid

Description: https://twitter.com/beeldengeluid is een officieel Twitter-account van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een culturele instelling die zich richt op het beheer, behoud en de beschikbaarstelling van het audiovisuele erfgoed van Nederland. Het Twitter-account biedt een platform waarop Beeld en Geluid nieuws, evenementen, tentoonstellingen en andere relevante informatie deelt met het publiek. Het account fungeert als een medium voor communicatie en interactie, waar volgers op de hoogte kunnen blijven van de activiteiten en ontwikkelingen van Beeld en Geluid. De website https://twitter.com/beeldengeluid is gemaakt en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zelf, als onderdeel van hun communicatiestrategie om een breder publiek te bereiken en betrokkenheid bij hun activiteiten te vergroten. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Beeld & Geluid Wiki

URL: https://wiki.beeldengeluid.nl/

Description: De website https://wiki.beeldengeluid.nl/ is een online platform dat wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het instituut is een toonaangevende culturele instelling in Nederland die zich richt op het beheer en behoud van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. De website fungeert als een wiki-platform waar gebruikers informatie kunnen vinden en delen over verschillende aspecten van de Nederlandse mediageschiedenis. Het biedt een uitgebreide verzameling artikelen, documenten, afbeeldingen en andere media-inhoud die betrekking hebben op onderwerpen zoals televisie, radio, film, reclame en digitale media.Op de website kunnen gebruikers bladeren door de inhoud of gericht zoeken naar specifieke onderwerpen. Ze kunnen artikelen lezen die zijn geschreven door experts op het gebied van mediageschiedenis, bijdragen leveren aan bestaande artikelen of nieuwe artikelen toevoegen om kennis en inzichten te delen.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Academia

URL: https://www.academia.nl/

Description: De website https://www.academia.nl/ is een online platform dat is ontwikkeld door Academia, een organisatie die zich richt op het faciliteren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling. Op de website kunnen onderzoekers, wetenschappers en andere academische professionals hun werk publiceren, artikelen delen en in contact komen met collega's binnen hun vakgebied. Het platform biedt ook toegang tot een uitgebreide verzameling van wetenschappelijke publicaties en onderzoeksmateriaal. Deze beschrijving is opgesteld op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Amateurfilm Platform

URL: https://www.amateurfilmplatform.nl/

Description: De website https://www.amateurfilmplatform.nl/ is een online platform dat gewijd is aan amateurfilm en -videomakers. Op deze website kunnen amateurfilmmakers hun eigen creaties delen en bekijken, en kunnen ze ook in contact komen met andere gelijkgestemde filmmakers. De site biedt mogelijkheden om video's te uploaden en te delen, evenals discussieforums en informatiebronnen voor degenen die geïnteresseerd zijn in amateurfilmproductie. Deze website lijkt te zijn gemaakt om een gemeenschap van amateurfilmmakers te ondersteunen en te bevorderen, en biedt een ruimte waarin ze hun werk kunnen presenteren en feedback kunnen ontvangen van anderen binnen hetzelfde vakgebied. Deze beschrijving is opgesteld op 19 oktober 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

URL: https://www.beeldengeluid.nl/

Description: De website https://www.beeldengeluid.nl/ is de officiële website van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het instituut is een toonaangevende culturele instelling in Nederland die zich richt op het beheer en behoud van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. Op de website kunnen bezoekers informatie vinden over de verschillende activiteiten, evenementen en tentoonstellingen die worden georganiseerd door het instituut. Het biedt ook toegang tot de collecties van Beeld en Geluid, waaronder televisieprogramma's, radio-uitzendingen, filmfragmenten, foto's en documenten. Bezoekers kunnen bladeren door de verschillende collecties, zoeken naar specifieke mediastukken en informatie vinden over de geschiedenis en context ervan. Daarnaast biedt de website achtergrondinformatie over het instituut zelf, de missie en visie, en de diensten die het biedt aan professionals en onderzoekers.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Dutch Media Week - Mediafestival

URL: https://www.dutchmediaweek.nl/

Description: De website https://www.dutchmediaweek.nl/ is de officiële website van de Dutch Media Week. De Dutch Media Week is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt in Nederland en gericht is op de media-industrie en mediagebruikers. Op de website kunnen bezoekers informatie vinden over het programma van de Dutch Media Week, waaronder verschillende evenementen, workshops, lezingen en tentoonstellingen. Het evenement brengt professionals uit de media-industrie, creatievelingen, innovators en mediagebruikers samen om kennis te delen en te netwerken. De website biedt gedetailleerde informatie over de verschillende activiteiten die tijdens de Dutch Media Week worden georganiseerd. Bezoekers kunnen het programma bekijken, locaties ontdekken, sprekers en gasten verkennen en zich aanmelden voor specifieke evenementen.Het ontwerp van de website is modern en overzichtelijk, met een gebruiksvriendelijke interface. Bezoekers kunnen eenvoudig door de verschillende secties navigeren en relevante informatie vinden. Daarnaast biedt de website nieuws en updates over de Dutch Media Week en de media-industrie in het algemeen. De website is gemaakt en wordt onderhouden door het team van de Dutch Media Week, in samenwerking met webontwikkelaars en ontwerpers. Het is een resultaat van hun inzet om een platform te bieden waar informatie over het evenement en de media-industrie kan worden gedeeld en geraadpleegd. Deze beschrijving is geschreven op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Idzerda Tentoonstelling - Google Arts & Cultur...

URL: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/the-netherlands-institute-for-sound-and-vision

Description: De website https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/the-netherlands-institute-for-sound-and-vision is een online platform dat wordt aangeboden door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het instituut is een toonaangevende culturele instelling in Nederland die zich richt op het beheer en behoud van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. De website dient als een partnerpagina op het Google Cultural Institute-platform, dat tot doel heeft om cultureel erfgoed wereldwijd toegankelijk te maken via digitale middelen. Op deze pagina presenteert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid verschillende collecties en tentoonstellingen die betrekking hebben op de Nederlandse geschiedenis, cultuur en media. De website biedt gebruikers de mogelijkheid om te bladeren door verschillende multimediale inhoud, waaronder foto's, video's en geluidsopnames. De inhoud is georganiseerd rond thema's en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis, zoals de Tweede Wereldoorlog, de opkomst van de televisie en de Nederlandse popcultuur. Het ontwerp van de website is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met een intuïtieve navigatiestructuur en zoekfunctionaliteit. Gebruikers kunnen eenvoudig door de collecties bladeren, individuele items bekijken en meer informatie krijgen over de context en achtergrond ervan. De website is ontwikkeld door het team van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in samenwerking met Google. Het is een resultaat van hun inspanningen om het Nederlandse culturele erfgoed te digitaliseren en wereldwijd toegankelijk te maken. Deze beschrijving is geschreven op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Muziekweb - de muziekbibliotheek van Nederland

URL: https://www.muziekweb.nl/

Description: De website https://www.muziekweb.nl/ is een online platform dat wordt aangeboden door de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR). De CDR is een toonaangevend kennis- en informatiecentrum voor muziek in Nederland.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Open Archief

URL: https://www.openarchief.com/

Description: De website https://www.openarchief.com/ is een online platform dat wordt aangeboden door OpenArchief. OpenArchief is een organisatie die zich richt op het toegankelijk maken van archieven en genealogische gegevens.Op de website kunnen bezoekers toegang krijgen tot verschillende archieven en genealogische bronnen. Het biedt een uitgebreide verzameling van gedigitaliseerde archiefstukken, zoals bevolkingsregisters, akten van geboorte, huwelijk en overlijden, en andere historische documenten. Bezoekers kunnen bladeren door de beschikbare archieven, zoeken naar specifieke personen of gebeurtenissen en toegang krijgen tot de bijbehorende documenten. Daarnaast biedt de website tools en functionaliteiten om genealogisch onderzoek te ondersteunen, zoals het opstellen van stamboomoverzichten en het delen van informatie met andere gebruikers. Het ontwerp van de website is eenvoudig en functioneel, met een intuïtieve gebruikersinterface. Bezoekers kunnen gemakkelijk navigeren tussen de verschillende archieven en zoekresultaten. Daarnaast biedt de website ondersteuning en documentatie voor het gebruik van de beschikbare functies. De website is gemaakt en wordt onderhouden door het team van OpenArchief, bestaande uit archivarissen, genealogische experts en webontwikkelaars. Hun doel is om historische archieven en genealogische gegevens toegankelijk te maken voor zowel professionele onderzoekers als geïnteresseerde gebruikers. Deze beschrijving is geschreven op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: Open Beelden

URL: https://www.openbeelden.nl/

Description: De website https://www.openbeelden.nl/ is een online platform dat wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het instituut is een toonaangevende culturele instelling in Nederland die zich richt op het beheer en behoud van het Nederlandse audiovisuele erfgoed.Op de website kunnen bezoekers toegang krijgen tot een uitgebreide collectie van historische audiovisuele materialen. Open Beelden biedt een verzameling van duizenden video's, filmfragmenten en geluidsopnamen, die betrekking hebben op diverse onderwerpen zoals geschiedenis, cultuur, media en maatschappij. Bezoekers kunnen de inhoud van de collectie verkennen, video's bekijken en geluidsopnamen beluisteren. De materialen zijn ingedeeld in categorieën en tags om gemakkelijk te kunnen zoeken naar specifieke onderwerpen. Daarnaast biedt de website informatie over de context en achtergrond van de audiovisuele materialen. Het ontwerp van de website is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, met een intuïtieve zoekfunctie en handige filters om de zoekresultaten te verfijnen. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan het platform door eigen bijdragen te leveren, zoals het taggen en beschrijven van materiaal. De website is gemaakt en wordt onderhouden door het team van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in samenwerking met professionals op het gebied van audiovisueel erfgoed en digitale archivering. Het is een resultaat van hun inspanningen om historische audiovisuele materialen toegankelijk te maken voor een breed publiek. Deze beschrijving is geschreven op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: TMG Journal for Media History

URL: https://www.tmgonline.nl/

Description: De website https://www.tmgonline.nl/ is de officiële website van TMG (Telegraaf Media Groep). TMG is een toonaangevend mediabedrijf in Nederland dat zich richt op nieuws, media en entertainment. Op de website kunnen bezoekers toegang krijgen tot verschillende nieuwsartikelen, reportages en andere mediacontent die worden geproduceerd door TMG. Het omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder nieuws, sport, showbizz, lifestyle en meer. Bezoekers kunnen de website gebruiken om op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ze kunnen artikelen lezen, video's bekijken en foto's bekijken die relevant zijn voor hun interessegebieden. Het ontwerp van de website is modern en overzichtelijk, met een gebruiksvriendelijke interface. Bezoekers kunnen eenvoudig door verschillende secties navigeren, zoals nieuwsrubrieken en specifieke thema's. Daarnaast biedt de website functies zoals zoekmogelijkheden en de mogelijkheid om artikelen te delen op sociale media. De website is gemaakt en wordt onderhouden door het team van TMG, bestaande uit journalisten, redacteuren en webontwikkelaars. Het is een resultaat van hun inspanningen om hoogwaardige journalistiek en actuele nieuwsberichtgeving te leveren aan het publiek. Deze beschrijving is geschreven op 19 juli 2023 door ChatGPT

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Title: VIEW Journal of European Television History and Culture

URL: https://www.viewjournal.eu/

Description: De website https://www.viewjournal.eu/ is een online platform dat wordt beheerd door VIEW Journal of European Television History and Culture. VIEW Journal is een academisch tijdschrift dat zich richt op de studie van televisiegeschiedenis en -cultuur in Europa. Op de website kunnen bezoekers toegang krijgen tot de publicaties en inhoud van VIEW Journal. Het biedt een verzameling van artikelen, essays en onderzoekspapers over diverse aspecten van televisie in Europa. De onderwerpen variëren van historische ontwikkelingen en programmagenres tot sociale en culturele impact van televisie. Bezoekers kunnen de verschillende publicaties doorzoeken en individuele artikelen lezen. Daarnaast biedt de website informatie over de redactie, het beleid en de indieningsrichtlijnen voor auteurs die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan het tijdschrift. Het ontwerp van de website is overzichtelijk en gestructureerd, met een gebruiksvriendelijke interface. Bezoekers kunnen eenvoudig door de verschillende edities en artikelen navigeren. Daarnaast bevat de website informatie over abonnementen, evenementen en nieuws met betrekking tot VIEW Journal. De website is gemaakt en wordt onderhouden door het team van VIEW Journal, bestaande uit academici, onderzoekers en redacteuren die gespecialiseerd zijn in televisiestudies. Het is een resultaat van hun inzet om een platform te bieden voor de uitwisseling van kennis en onderzoek op het gebied van Europese televisiegeschiedenis en -cultuur. Deze beschrijving is geschreven op 19 juli 2023 door ChatGPT.

Loading Wayback Capture Info...

Loading video data...

Page 1 of 1 (28 Total Results)